Magyarországi Drótszőrű Magyarvizsla Tenyésztők Egyesületének 2023. május 12. napján megtartott éves közgyűlésen jelenlévők javalata alapján a TENYÉSZTŐK kötelesek a kennelükben 2023. augusztus 1. napját követően született kölykök születésének tényét a kiskutyák 4 hetes koráig lejelenteni az MDMTE honlaján közzétett felületen, valamint minden tenyésztő köteles a kiskutyák 8 hetes koráig az alombejelentőt megküldeni az Egyesület részére.

Amennyiben az alomlejelentő nem kerül megküldésre a fent megjelölt időpontig, abban az esetben a a kiskutyák regisztrációs lapot kapnak. 

Ezen regisztrációs lapot kapott kölykök főtörzskönyvet csak akkor kaphatnak, ha egy meghatározott időpontban az MDMTE vezetőségének egy tagja látogatást tesz a tenyésztőnél, aki bemutatja az almot.  Abban az esetben, ha a kutya már az új tulajdonosnál van, az új tulajdonosnak az MDMTE bármely rendezvényén be kell mutatni a kutyát. 

A látogatás és bemutatás tényéről jegyzőkönyv készül, mely egy példányát a tulajdonos a konfirmációs tenyészszemlén a bírálatot végző tenyészszemle bírónak átad. 

ALOM LEJELENTÉSE

Kérjük a fentiek tudomásul vételét.

MDMTE