A közgyűlés jegyzőkönyvének szövege itt olvasható. Letöltés

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyarországi Drótszőrű Magyarvizsla Tenyésztők Egyesületének 2019. december 18. napján, 17:00 órakor megtartott közgyűlésén, a 1134 Budapest, Huba utca 6. szám alatt. 

Jelen vannak:   a mellékelt jelenléti ív szerint

Noveczki Katalin, mint az Egyesület elnöke, illetve a Közgyűlés levezető elnöke (a továbbiakban: Elnök) üdvözli a megjelenteket, és megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, tekintettel arra, hogy azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult nem jelent meg;

A közgyűlési meghívóban közöltek szerint a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. december 18. 17:30.

***

Jegyzőkönyv folytatva a Magyarországi Drótszőrű Magyarvizsla Tenyésztők Egyesületének 2019. december 18. napján, 17:30 órakor megtartott megismételt közgyűlésén.

Jelen vannak:   a mellékelt jelenléti ív szerint

1. napirendi pont: A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása

Az Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg:

            a levezető elnöknek Noveczki Katalint

–       a jegyzőkönyv hitelesítőinek Vojnisek Péter és Takács Eszter tagokat;

–       a jegyzőkönyv vezetőjének: Puskás Borbála tagot

Ezt követően a jelenlévők egyhangúlag (11 igen szavazattal) megválasztják:

a levezető elnöknek Noveczki Katalint

–       a jegyzőkönyv hitelesítőinek Vojnisek Péter és Takács Eszter tagokat;

–       a jegyzőkönyv vezetőjének: Puskás Borbála tagot

2. napirendi pont: Határozatképesség megállapítása

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlési meghívóban ismertetettek szerint az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tárgyalhatók a Közgyűlés keretében. A fentiekre tekintettel Levezető elnök megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés határozatképes.

3. napirendi pont: Napirendi pontok jóváhagyása

Az Elnök ismerteti a Közgyűlés napirendjét:

Napirendi pontok:

1.     A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása

2.     Határozatképesség megállapítása

3.     Napirendi pontok jóváhagyása

4.     Elnöki beszámoló és szavazás annak elfogadásáról

5.     A Tenyésztési Bizottság 2019. évi beszámolója és szavazás annak elfogadásáról

6.     A Felügyelő Bizottság 2019. évi beszámolója és szavazás annak elfogadásáról

7.     Egyebek

Ezt követően a jelenlévők egyhangúlag (11 igen szavazattal) a napirendi pontokat elfogadták, annak kiegészítését nem kérték.

4. napirendi pont: Elnöki beszámoló és szavazás annak elfogadásáról

Noveczki Katalin megtartotta az elnöki beszámolóját

Elmondta, hogy 104 tagunk van jelenleg.

Beszámolt a 2019.évi rendezvényekről, a nevezett kutyák számáról. Elmondta a Field Trial, valamint a Szent Hubertusz verseny tapasztalatait. Jövő évben ismét megrendezésre kerül a Vasas József Emlékverseny Apajon. Klubkiállításunk is ott lesz, de nem a Rövidszőrű Magyar Vizsla Klubbal közösen ebben az évben.

A jövő évi rendezvényterv már olvasható a honlapunkon.

Az idei évben egy 50 milliós pályázaton vett részt a MEOESZ, amit magyar fajták támogatására meg is kapta. Genetikai tesztek, ismeretterjesztő filmek készítése és magyar fajtás Agility csapat részére kerül felhasználásra.

Varsányi Zsuzsanna a honlapunkat megújította. Takács Eszternek ez úton köszönjük a honlap eddigi működtetését.

Idén nem volt Vízi Mezei Verseny, a Szent Hubertusz verseny jól sikerült ezért jövőre is szervezünk.

Szögi Lajosnak az a kérése, hogy Napkoron is legyen jövőre Szent Hubertusz verseny.

Lehet venni magyarvizslás emlékérmét 2000 Ft tagoknak. Lesz drótszőrű magyarvizslás is 2021-ben.

A pénzügyi helyzet:

Jelenleg a folyószámlánkon 2.500.000 Ft, a házipénztárban pedig 450.000 Ft van.

Az elnöki beszámolót megkérdezés után a megjelentek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

5. napirendi pont: A Tenyésztési Bizottság 2018. évi beszámolója és szavazás annak elfogadásáról

Fehér Krisztina megtartotta a Tenyésztési Bizottság beszámolóját

2019. évben20 almot jelentettek be eddig 16 alom született meg.

2019.12.18-ig született kutyák száma: 16 alomból, 108 kölyök, 64 kan, 44 szuka.

2018. évhez képest jobb a létszám.

2 kérelem érkezett hozzánk Nagy Pál kérelmezte 8 éves szukája fedeztetését, de nem történt meg, mert a szuka elpusztult.

Mayer Bertalan kérelme egy olyan szuka fedeztetésére, amelyik nem minden feltétellel rendelkezik a tenyésztéshez. Az alomellenőrzést köszönjük Takács Eszternek.

Az alomellenőrzés a folyamatos nyomon követés miatt jöhetett létre, mert tudtunk az alomról.

Nehézkes az alomellenőrzés, mert nem tudunk arról, hogy hol mikor születnek almok.

A tenyésztési szabályzatunkban van olyan rész, ahol le van írva, hogy be kell jelenteni a fedeztetés tényét.

Többen külföldön törzskönyveztetnek.

1 konfirmálás volt ebben az évben és 4 honosítás történt.

Volt egy adatszolgáltatás az Agrárminisztériumba, egyedek számáról ivaronként.

A mi rendezvényeinken 24 drótszőrű magyarvizsla vett részt tenyészszemlén,16 alapvizsgán, 10 ÖTV-n, 7 Vízi Mezei Vizsgán és 1 Mindenes Vizsla Vizsgán.

Az elnöki beszámolót megkérdezés után a megjelentek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

6. napirendi pont: A Fegyelmi Bizottság 2018. évi beszámolója és szavazás annak elfogadásáról

Debreczeni Zsolt megtartotta a Fegyelmi Bizottság beszámolóját

2019. évben nem érkezett megkeresés a Fegyelmi Bizottság felé.

Az elnöki beszámolót megkérdezés után a megjelentek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

7. napirendi pont: Egyebek

Noveczki Katalin: 2021.-ben lesz a Vadászati Világkiállítás, Dr. Kovács Zoltán jóvoltából a drótszőrű magyarvizsla kerül előtérbe. 2021-ben lesz a fajta 55 éves, erre kellene készülni.

Pomázi Ágoston: 2020-ban nekünk kellene diktálni a hungarikummal kapcsolatban. Egyeztetés kellene nemzetközileg a drótszőrű magyarvizsláról, törzskönyvezésről és egyéb kérdésekről szakmailag. Egy versenyen 2-3 napos rendezvényünkön lehetne konferenciát szervezni.

Varga Krisztina: Ez legalább öt országot érintene.

Noveczki Katalin: Elmondta, beszélni fog Dr.Kovács Zoltánnal, hogy valamelyik versenyünkön meg lehetne szervezni egy szakmai konferenciát, támogassák ezt, ha lehet.

Lehet csinálni spec. CAC-ot a konferenciára.

Az külföldi érintett országok dszmv tenyésztő szervezeteinek képviselőit lehetne meghívni egy szakmai konferenciára.

Pomázi Ágoston: Mezőhegyes vagy Bábolna nagyon jó helyszínek lennének

Varga Krisztina: A klubéletet kellene megpezsdíteni 2021. előtt.

A 2020.évi klubkiállítás bírójának személyéről az alábbi javaslatok érkeztek: Korózs András, Lokodi Zsolt Csaba, Jursa Jozef

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, az elnök a Közgyűlést berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva: 19:30-kor.

k.m.f.

……………………………………..                                                         …………………………………..

        Noveczki Katalin                                                                            Puskás Borbála

          Levezető elnök                                                                           jegyzőkönyvvezető

……………………………………..                                                            …………..……………………

    Vojnisek Péter                                                                                  Takács Eszter

  jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                jegyzőkönyv-hitelesítő