Figyelemfelhívás minden magyar ebfajtát tenyésztő és tartó sporttársunk részére!

Mint az Önök előtt is ismert, a MEOESZ a magyar ebfajták tenyésztőszervezetei megbízásából valamennyi, MEOESZ tagsággal rendelkező tenyésztő szervezet által kibocsátott törzskönyv, származási lap vagy egyéb törzskönyvi kivonat (regisztrációs lap stb.) adminisztrációs munkájában részt vesz és kiállítja a magyar fajták FCI által is elismert származási lapjait, feltéve, hogy az FCI elismertségnek akadálya nincs.
Az FCI elismertséget azonban a MEOESZ csak és kizárólag azon tenyésztési dokumentumok vonatkozásában biztosítja a magyar fajtásoknak, amelyek egyébként is megfelelnek az FCI szabályainak és vagy hazai MEOESZ tag, vagy külföldi FCI szervezet állítja ki azokat.

Ekként a MEOESZ két irányban nem biztosítja az FCI és így a nemzetközi megfelelőséget:
– azon tenyésztőszervezetek által kibocsátott dokumentumok (törzskönyv és származási lap is) akik a MEOESZ-nek nem tagjai

azon törzskönyvek és származási lapok, amelyek alapjául szolgáló bármely irat, pl. szülők származási lapja, minősítése, egyed minősítése, eredménye, bírálata stb. NEM a MEOESZ tag tenyésztő szervezettől, NEM a MEOESZ-től vagy NEM KÜLFÖLDI FCI szervezettől származnak.

Ha tehát az eb tenyésztője vagy tulajdonosa itthon egy nem MEOESZ tag szervezettel törzskönyvezteti, regisztráltatja, bíráltatja vagy íratja át a kutya tulajdonjogát, úgy ez a kutya már soha nem rendelkezhet az FCI és tagjai, így a MEOESZ által elismert dokumentumokkal, utódai is ki vannak rekesztve az FCI által elismert törzskönyvezésből.
Az ilyen kutya export pedigreet sem kaphat, utódai pedig FCI elismert törzskönyvben nem rögzíthetőek, származási lapot sem kaphatnak.

Amennyiben pedig az alom törzskönyvezésének kérelmezése során derül fény rá, hogy a szülők vagy bármely más felmenő olyan hazai szervezetnél került törzskönyvezésre, minősítésre vagy tulajdonjog átírásra, de akár honosításra, aki a MEOESZ-nek nem tagja, úgy az adott alom egyetlen kutyája sem kerülhet be az FCI rendszerébe, FCI elismert törzskönyvet nem kaphat, származási lapján sem a MEOESZ, sem az FCI logója nem fog szerepelni, csak annyi, hogy nem FCI elismert. Az ilyen dokumentumok külföldön sem használhatóak fel.
Minderről természetesen a MEOESZ tájékoztatja a külföldi FCI tagszervezeteket is, azaz a Magyarországon nem MEOESZ tag tenyésztő szervezetek által kibocsátott bármely dokumentum külföldön nem honosítható és nem lesz elismert sem.

Ezért nyomatékosan felhívom a figyelmét minden magyar fajtás és a fajtáért felelősséget érző Sporttársunknak:
FCI regisztrációval már rendelkező kutyáikra illetve azok utódaira bármilyen tenyésztési szolgáltatást (törzskönyv, származási vagy regisztrációs lap, küllem vagy teljesítmény vagy tenyészminősítés, honosítás, export, tulajdonjog átvezetés stb.) csak és kizárólag a hazai elismert és egyben MEOESZ tag tenyésztő szervezeteknél vegyenek igénybe. Ha nem így járnak el, úgy a kutyát és utódait kizárják abból, hogy valaha is visszatérjen a külföldön is elismert státuszba, a fajta nemzetközileg is elismert állományához tartozzon, a fajtát fenntartsa, javítsa annak minőségét, mert sem a kutya, sem utódai nem kaphatnak FCI elismert dokumentációt.

Budapest, 2022. február 28.

Korózs András
Elnök Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége