Tlsztelt Sporttárs/Nö!


Értesítem, hogy a Magyarországi Drótszórű Magyarvizsla Tenyésztók Egyesülete által 2024, július 20. 15 őrára 2351 Alsónémedi, Fó úti erdő 11. szám alá meghirdetett Közgyűlés helyszíne megváltozott,


Új helyszín:
Fundy Fun Park
2360 Gyál, Fundy út

Meghívó

Tisztelt Sporttárs/ Nő!

Értesítem, hogy a Magyarországi Drótszőrű Magyarvizsla Tenyésztők Egyesülete Közgyűlést
tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helye és időpontja:
2351 Alsónémedi, Fő úti erdő 11.
2024. július 20. 15 óra

Napirendi pontok:

  1. A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
  2. Határozatképesség megáIlapítása
  3. Napirendi pontok jóváhagyása
  4. Az Egyesület módosított Tenyésztési Szabályzatának ismertetése és szavazás annak elfogadásaról (a módosított tenyésztési szabályzat a www.drotszorumagyarvizsla.hu oldalon megtalálható)
  5. Egyebek

A Közgyűlésen csak a 2024. évi érvényes tagsági igazolvány felmutatásával lehet részt venni. Kérem, ezt hozza magával!

Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek száma miatt, a fenti időpontban határozatképtelen lenne, úgy ugyanezen napra, 15.30 órára (30 perccel később) a Közgyűlést ismételten összehívom. Ebben az esetben az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számátől függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tárgyalhatók a KözgyűIés keretében.
Tekintettel a napirendi pontok és a határozatképesség fontosságára, megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítok.

Sporttársi üdvözlettel : Noveczki Katalin elnök

Csővár, 2024. július 4.

Meghívó (pdf)

Tenyésztési Szabályzat tervezet