MEGHÍVÓ

Tisztelt Sporttárs/Nő!


Értesítem, hogy a Magyarországi Drótszőrű Magyar Vizsla Tenyésztők Egyesülete közgyűlést tart, melyre
ezúton tisztelettel meghívom.
Helye és időpontja:
1134 Budapest, Huba utca 6. május 12. 17 óra

Napirendi pontok:

  1. A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
  2. Határozatképesség megállapítása
  3. Napirendi pontok jóváhagyása
  4. A Tenyésztési Bizottság 2022. évi beszámolója és szavazás annak elfogadásáról
  5. A Felügyelő Bizottság 2022. évi beszámolója és szavazás annak elfogadásáról
  6. Egyebek


  A Közgyűlésen csak a 2023. évi érvényes tagsági felmutatásával lehet részt venni. Kérem ezt hozza
  magával!
  Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek száma miatt, a fenti időpontban határozatlanképtelen lenne,
  úgy ugyanezen napra 17.30 órára (30 perccel később) a Közgyűlést ismételten összehívom.
  Ebben az esetben az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül
  határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tárgyalhatók a Közgyűlés
  keretében.
  Tekintettel a napirendi pontok és a határozatképesség fontosságára, megjelenésére és aktív részvételére
  feltétlenül számítok.

  Sporttársi üdvözlettel:

  Noveczki Katalin

  Csővár, 2023. április 13.