Tisztelt Sporttárs/Nő!

Értesítem, hogy a Magyarországi Drótszőrű Magyar Vizsla Tenyésztők Egyesülete közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helye és időpontja:

1134 Budapest, Huba utca 6.

2021. december 10. 17 óra

Napirendi pontok:

1.      A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása

2.      Határozatképesség megállapítása

3.      Napirendi pontok jóváhagyása

4.      2020. és 2021. évi Elnöki beszámoló és szavazás annak elfogadásáról

5.      A Tenyésztési Bizottság 2020. és 2021. évi beszámolója és szavazás annak elfogadásáról

6.      A Felügyelő Bizottság 2020. és 2021. évi beszámolója és szavazás annak elfogadásáról

7.      Egyebek

A Közgyűlésen csak a 2021. évi érvényes tagsági felmutatásával lehet részt venni. Kérem ezt hozza magával!

Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek száma miatt, a fenti időpontban határozatlanképtelen lenne, úgy ugyanezen napra 17.30 órára (30 perccel később) a Közgyűlést ismételten összehívom.Ebben az esetben az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentekszámától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tárgyalhatók a Közgyűlés keretében.

Tekintettel a napirendi pontok és a határozatképesség fontosságára, megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítok.

Sporttársi üdvözlettel:                                                                                              

Noveczki Katalin 
elnök

Csővár, 2021. november 22.

A közgyűlés jegyzőkönyve itt olvasható.