Összeállítás a kiállításokról, címekről, elérhető eredményekről:

Drótszőrű magyar vizsla VII. fajtacsoport / Pointing Dogs / Magyar vizsla / 239 drót szőr CAC CACIB HFGY

KUTYAKIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK

BÉBY osztály: Ebbe az osztályba 3-6 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást kapnak.

KÖLYÖK osztály: Ebben az osztályban a kutyák csak leírást kapnak, több kutya esetében a bíró besorolást végez 1-4-ig. Nevezni az osztályba 6-9 hónapos kor között lehet.

FIATAL osztály: 9-18 hónapos korig. Ebben az osztályban a kutyák leírást kapnak, a bíró több kitűnő minősítés esetében besorolást végez, kitűnő I-IV.besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a HPJ címet, amelyhez egy kék-fehér szalag és egy HPJ kártya jár.

NÖVENDÉK osztály: 15-24 hónapos korig. A kutyák ebben az osztályban is leírást kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró besorolást végez I-IV-ig. A kitűnő I. helyezésű kutya megkaphatja a CAC címet, egy nemzeti színű szalaggal és egy CAC kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya pedig megkaphatja a Res.CAC címet, kártyával.

NYÍLT osztály: Ide nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban is kapnak a kutyák leírást. Több kitűnő minősítés esetében a bíró besorolást végez, kitűnő I-IV-ig. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, egy nemzeti színű szalaggal és kártyával.A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet kártyával.

CHAMPION osztály: Nevezhető minden olyan kutya, amely a nevezési határidőig megszerezte a nemzeti, vagy nemzetközi szépségchampionátust. Ebben az osztályban is kapnak leírást a kutyák. A kitűnő I. minősítésű kutya “Champion osztály CAC” címet kaphat, melyhez egy nemzeti színű szalag és egy kártya jár.

ÉRETT (vagy VETERÁN) osztály: Nevezhető minden olyan kutya, amelyik betöltötte a 7. életévét, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban is leírást kapnak a kutyák.Több kitűnő minősítés esetében a bíró besorolást végez, I-IV-ig. A kitűnő I. minősítésű kutya “Érett osztály győztese” címet kaphat, amelyhez egy nemzeti színű szalag és kártya jár.

Kor szerinti nevezésnél minden esetben a bírálat napja az irányadó!

KUTYAKIÁLLÍTÁSOKON ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK ÉS CÍMEK

Minősítések béby és kölyök osztályban:

  • Nagyon ígéretes > fehér szalag.
  • Ígéretes fehér szalag.

Minősítések fiatal, növendék, nyílt és champion és érett osztályban:

  • Kitűnő > kék szalag,
  • Nagyon jó > piros szalag,
  •  > sárga szalag,
  • Megfelelő > zöld szalag.

Magyarországon elérhető címek :

HPJ: Fiatal osztály győztes.

CAC: Növendék,nyílt, champion vagy érett osztály győztes (Az osztályában kitűnő első helyezett kutya kapja. Ha a bíró úgy ítéli meg, hogy a kitűnő első kutya kvalitásai a címnek nem felelnek meg, nem kötelező kiadnia.) Magyarországi CAC (nemzeti), vagy magyarországi CACIB (nemzetközi) kiállításon lehet megszerezni.
CAC: Certificat d’Aptitude eu Championat

Res.CAC: Növendék, nyílt vagy champion osztály második helyezett (nem kötelező kiadni) Magyarországi CAC vagy CACIB kiállításon lehet megszerezni.

CACIB: A növendék,nyílt és champion osztály győzteseinek legjobbja kapja, kanoknál és szukáknál is kiadásra kerül. Nemzetközi CACIB kiállításon lehet megszerezni.

Res.CACIB: A bíró a CACIB cím kiadását követően a bírói körben lévő kutyákhoz behívja a CACIB címet nyert kutya osztályában ktűnő II. helyezést elért kutyát, és ebből a konkurenciából választja ki a Reserve.CACIB kutyát. Ez a cím akkor adható ki, ha a bíró meggyőződése, hogy a Res.CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB címet, ha a CACIB címet kapott kutya nem lenne jelen. Nemzetközi CACIB kiállításon lehet megszerezni.

HFGY (BOB: Best Of Breed): Fajtagyőztes (A bíró akkor adja ki a címet, ha meggyőződése, hogy a fajtagyőztes kutya méltó reprezentánsa a fajtának.) CAC vagy CACIB kiállításon lehet megszerezni, az osztálygyőztes kutyák konkurálnak a címért.

BOG (Best Of Group): Fajtacsoport győztes (A fajtacsoport beosztásnak megfelelően, a fajtagyőztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában.).

R.BOG (res. BOG: res.Best Of Group): fajtacsoport második helyezett.

BIS (Best In Show): a kiállítás legszebb kutyája (Csak fajtacsoport győztesek konkurálhatnak a címért.)

R.BIS (Reserve Best In Show): a kiállítás második legszebb kutyája.

JKLGY: Junior Klub Gyõztes, klubkiállításon a fiatal osztály gyõztese.

KGY vagy KLGY: Klub Gyõztes, a klubkiállításon az osztály győztesei közül választják ki. Minden évben egy alkalommal az adott fajta részére, a megrendezett klubkiállításon adható ki nemenként a növendék, nyílt és champion osztályban kitűnő I, CAC címet kapott kutyák összevetését követően. A bírálati lapra minden esetben fel kell tüntetni a cím mellé az évszámot is.

HDGY: Hungária Derby Gyõztes, a kiállítást megelõzõ évben született kutyák versenye, ezt a címet csak egyszer szerezheti meg a kutya. Nemenként kerül kiadásra az évente egy alkalommal rendezett CAC-DERBY kiállításon, az előző évben született derby korosztályos kutyák győztese kapja.

Ch of Ch: Championok Championja, a Champion kiállításon adják ki ahol, csak champion bizonyítvánnyal rendelkezõ kutya vehet részt.

Fiat.KLGY: Fiatal klubgyőztes ( Minden évben egy alkalommal az adott fajta részére, a megrendezett klubkiállításon adható ki nemenként a fiatal osztályban kitűnő I, HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra minden esetben fel kell tüntetni a cím mellé az évszámot is.)

CHCAC: championok championja ( Minden évben egy alkalommal rendezett speciális champion kiállításon adható ki nemenként az induló kutyák között. A bíró csak besorolást végez és az első helyre sorolt kutya megkapja az adott év championja címet. A champion kiállításra a kutyák csak champion osztályba nevezhetők koruktól függetlenül. A nevezés feltétele a Hungária Junior Champion, valamely ország nemzeti championja, nemzetközi champion (ICH) cím megléte.)

CHBOB: champion kiállítás fajtagyőztese

KUTYA KIÁLLÍTÁSOKON KÍVÜL ELÉRHETŐ CÍMEK

Hungária Junior Champion (HJCH): Teljesítésének feltétele 9-18 hónapos kor között, Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon kapott 3 HPJ vagy Fiatal Klubgyőztes cím, amelyek közül egyet legalább nemzetközi vagy klubkiállításon kell elérni, két különböző bírótól.A HJCH cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezésre, a Champion kiállításon azonban ennek a címnek a birtokában már lehet nevezni a kutyát.

Hungária Champion (HCH): Teljesítésének feltétele, hogy Magyarországon, a MEOE által rendezett kiállításon a növendék és a nyílt osztályban elért 4 CAC cím, melyek közül az egyiket nemzetközi CACIB vagy Klubkiállításon kell megszerezni, három különböző bírótól. Az első és az utolsó CAC között egy évnek el kell telnie.

Hungária Grand Champion (HGCH): Teljesítésének feltétele a Hungária Champion cím birtokában, Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon, a champion osztályban elért három győztes cím és azon kívül szintén a champion osztályban a győztes cím elérése után egy fajtagyőztes cím is.

Nemzetközi Szépségchampionátus (Int.CH – Int.Ch.de Beauté): Teljesítésének feltétele: Négy CACIB (FCI-től már visszaigazolva) cím, legalább három különböző országból, melyek közül az egyiket a fajta standard országában vagy a kutya tulajdonosának lakóhelye szerinti országban ért el a kutya. Az első és az utolsó CACIB között egy évnek el kell telnie és három különböző bírótól kell megszerezni.

Munkavizsgára kötelezett fajták esetében: Három CAC cím, amelyet a kutya Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon növendék-, nyílt-, vagy munkaosztályban elért, két különbözõ bírótól. A három CAC cím közül egyet nemzetközi, vagy klubkiállításon kell megszerezni. Az elsõ és az utolsó CAC cím között egy év és egy napnak el kell telnie. Munkavizsga eredmény, amely a fajtára elõírt munkavizsga teljesítését jelenti, az adott munkavizsgán elérhetõ maximális pontszám 75%-a.

VETERÁN CHAMPION (VCH): Veterán osztályban szerzett három CAC cím, amelyek közül legalább  egyet Magyarországon rendezett nemzetközi CACIB kiállításon, vagy Klubkiállításon kell elérni, 2 különböző bírótól. A Veterán Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez.

Forrás: http://www.meoe-atk.hu/kiallitas.html