A közgyűlés jegyzőkönyvének szövege itt olvasható. Letöltés

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyarországi Drótszőrű Magyarvizsla Tenyésztők Egyesületének 2021. december 10. napján, 17:00 órakor megtartott közgyűlésén, a 1134 Budapest, Huba utca 6. szám alatt. 

Jelen vannak:   a mellékelt jelenléti ív szerint

Noveczki Katalin, mint az Egyesület elnöke, illetve a Közgyűlés levezető elnöke (a továbbiakban: Elnök) üdvözli a megjelenteket, és megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, tekintettel arra, hogy azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult nem jelent meg;

A közgyűlési meghívóban közöltek szerint a megismételt közgyűlés időpontja: 2021. december 10. 17:30.

***

Jegyzőkönyv folytatva a Magyarországi Drótszőrű Magyarvizsla Tenyésztők Egyesületének 2021. december 10. napján, 17:30 órakor megtartott megismételt közgyűlésén.

Jelen vannak:   a mellékelt jelenléti ív szerint

1. napirendi pont: A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása

Az Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg:

            a levezető elnöknek Noveczki Katalint

 • a jegyzőkönyv hitelesítőinek Vojnisek Péter és Takács Eszter tagokat;
 • a jegyzőkönyv vezetőjének: Dr. Molnár-Menyhárt Krisztina tagot

Ezt követően a jelenlévők egyhangúlag (10 igen szavazattal) megválasztják:

 • a levezető elnöknek Noveczki Katalint – egyhangúlag elfogadva
 • a jegyzőkönyv hitelesítőinek Vojnisek Péter és Takács Eszter tagokat; – egyhangúlag elfogadva
 • a jegyzőkönyv vezetőjének: Dr. Molnár-Menyhárt Krisztina tagot– egyhangúlag elfogadva

2. napirendi pont: Határozatképesség megállapítása

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlési meghívóban ismertetettek szerint az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tárgyalhatók a Közgyűlés keretében. A fentiekre tekintettel Levezető elnök megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés határozatképes.

3. napirendi pont: Napirendi pontok jóváhagyása

Az Elnök ismerteti a Közgyűlés napirendjét:

Napirendi pontok:

 1. A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
 2. Határozatképesség megállapítása
 3. Napirendi pontok jóváhagyása
 4. Elnöki beszámoló és szavazás annak elfogadásáról
 5. A Tenyésztési Bizottság 2020. és 2021. évi beszámolója és szavazás annak elfogadásáról
 6. A Felügyelő Bizottság 2020. és2021. évi beszámolója és szavazás annak elfogadásáról
 7. Egyebek

Ezt követően a jelenlévők egyhangúlag (10 igen szavazattal) a napirendi pontokat elfogadták, annak kiegészítését nem kérték.

4. napirendi pont: Elnöki beszámoló és szavazás annak elfogadásáról

Noveczki Katalin megtartotta az elnöki beszámolóját

2020-ban nem lehetett a járvány miatt közgyűlést tartani.

2020-ban a tavaszi rendvények elhalasztásra kerültek a nyári időszakra járvány miatt. Őszi versenyek megtartásra kerültek.

Vasas József emlékverseny

Klubkiállítás

Szent Hubertus versenyek átkerültek 2021. februárjára.

Tavaszi versenyek és vizsgák megrendezésre kerültek.

Speciál Kiállítás Komárom

Elmondta, hogy taglétszámunk 100 fő felett van jelenleg.

Beszámolt a 2020. és 2021.évi rendezvényekről, a nevezett kutyák számáról. Elmondta a Field Trial, valamint a Szent Hubertusz verseny tapasztalatait. Jövő évben ismét megrendezésre kerül a Vasas József Emlékverseny Apajon. Klubkiállításunk is ott lesz, de nem a Rövidszőrű Magyar Vizsla Klubbal közösen ebben az évben. Javasolta, hogy a klubkiállítással együtt tartsuk meg a közgyűlést nyár elején.

A jövő évi rendezvényterv már olvasható a honlapunkon (*még nem, pontosítása szükséges – a szerk.)

Csehországban Európa Kupa volt, melyen 1 drótszőrű magyarvizsla (Csendes Ákos) szerepelt. Csapatban Európa Bajnok lett a csapatunk.

17:43-kor 1 tag csatlakozott a közgyűléshez.

Ebben az évben még 1 Szent Hubertus verseny kerül megrendezésre Heves megyében.

Az idei évben a Magyarvizslák Világszövetségének a főtenyész vizsgáját megrendeztük októberben.

276 kutya jelent meg az 2021-es rendezvényeken.

A pénzügyi helyzet:

Jelenleg a folyószámlánkon 5.779.784 Ft, a házipénztárban pedig 250.000 Ft van.

Az elnöki beszámolót megkérdezés után a megjelentek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

5. napirendi pont: A Tenyésztési Bizottság 2020. és 2021. évi beszámolója és szavazás annak elfogadásáról

Fehér Krisztina személyesen nem tudott eljönni, de elküldte a Tenyésztési Bizottság beszámolóját, amit az elnök felolvasott.

2020. évben 44 almot jelentettek be, 286 db kölyök.

2021. 12.10-ig született kutyák száma: 42 alomból, 255 kölyök.

2021-es határozatok ismertetése:

 • Huszár Tibor
 • Varga Krisztina, 2 kérelem
 • Sike László

Az elnöki beszámolót megkérdezés után a megjelentek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

6. napirendi pont: A Fegyelmi Bizottság 2020. és 2021. évi beszámolója és szavazás annak elfogadásáról

Debreczeni Zsolt megtartotta a Fegyelmi Bizottság beszámolóját

2020. és 2021. évben nem érkezett megkeresés a Fegyelmi Bizottság felé.

Az elnöki beszámolót megkérdezés után a megjelentek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadták.

7. napirendi pont: Egyebek

Noveczki Katalin: 2022-ben a klub kiállítással együtt legyen a közgyűlés. Gyakorló napok szervezése 2021-ben, itt az új belépők ismerkedhetnének a vizsla szerepével.

Braun Balázs: Közgyűlésen lehetne szakmai előadás, ami pluszt ad a résztvevőknek.

Vojnisek Péter: Tenyésztéssel kapcsolatos információk átadása

Láng Attila: Online közvetítése a közgyűlésnek, először csak szavazati jog nélkül, később ha van rá érdeklődés akkor megnézni, hogyan lehet online szavazni a közgyűlésen.

Dr. Braun Csaba: online vagy személyes szakmai konferencia szervezése, ehhez felmérni, hogy milyen témákra kíváncsi a Tagság.

Varsányi Zsuzsa: Állatorvos válaszol rovat, a honlapon lehetne olyan felület, ahol nem csak a saját rendezvények láthatóak.

Dr. Kocsis Melinda: Fórum felület indítása, igény felmérés: témák, milyen típusú rendezvény érdekli a tagságot.

A honlapon publikussá tenni a megszületett almoknál a szülőpárokat.

Weboldal: fejlesztése, regisztrációhoz kötött rész, ahol lehetne a fórum, ehhez kapcsolódnának a tájékoztató videók,

Vasas József versenyt nem lehet évente megrendezni. Eddig szlovákiai Mészáros Memoriallal váltva volt megrendezve.

A 2022.évi klubkiállítás bírójának személyéről az alábbi javaslatok érkeztek: Lakatos István, Glázer György, Korózs András, Vinnai András,

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, az elnök a Közgyűlést berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva: 19:25-kor.

k.m.f.

……………………………………..                                                         …………………………………..

        Noveczki Katalin                                                                   Dr. Molnár-Menyhárt Krisztina

          Levezető elnök                                                                           jegyzőkönyvvezető

……………………………………..                                                            …………..……………………

    Vojnisek Péter                                                                                  Takács Eszter

  jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                 jegyzőkönyv-hitelesítő