A VIZSLÁK GYAKORLATI-VADÁSZ VILÁGBAJNOKSÁGÁNAK
SZABÁLYAI ÉS SZABÁLYZATAI


1. pont                        1978-ban szervező bizottság alakult azon országok képviselőiből, melyek részt vettek a Vizslák Gyakorlati Vadász-világbajnokságán.  1999-ben módosult a bajnokság neve. 25 éve ezt a bajnokságot évente rendezik meg nagy sikerrel. A Vizslák Gyakorlati Vadász-világbajnoksága a kutyabarátok között rangos nemzetközi eseménynek számít.

2. pont                        2004. július 1-től az FCI elismeri ezt a bajnokságot, melynek neve Vizslák Gyakorlati Vadász-Világbajnoksága. A versenyen az FCI tagországok csapatai vesznek részt, minden évben más résztvevő országban kerül megszervezésre.

3. pont                        A Vizslák Gyakorlati Vadász-Világbajnokságának célja az, hogy népszerűsítse a vizslák racionális használatát a vadászok által, hogy kiemelje egy magas színvonalú nemzetközi verseny keretében a hasznosságukat a vadászatnál, miközben a vadászoknak találkozási lehetőséget biztosít a nagy verseny alatt.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4. pont                        Az általános rendelkezéseknél a Angol Vizslák Nemzetközi Mezei Vizsgájának Hivatalos Szabályzatának I. fejezete és a Kontinentális Vizslák Nemzetközi Mezei Vizsgájának és Vadászvizsgájának Hivatalos Szabályzatai teljes mértékben alkalmazhatóak, kivéve ahol a jelen szabályzat speciális feltételeket szab meg.

VERSENYLEÍRÁS

5. pont                        A Vizslák Gyakorlati Vadász-világbajnoksága egy kétnapos Nemzetközi  Őszi- Mezei vizsga. A vizsgán a vizslák párban indulnak.

6. pont                        A vizsga mezei és vízi részből áll. A vizsgának a vadászat pontos látszatát kell keltenie (rough shooting). Ha lehet, a kutyák által megállt vadat le kell lőni a mezei rész alatt. A kutyának a lövés előtti és utáni viselkedését bírálják. A lövés előtt a kutyának keresni és állni kell a vadat. A lövés után meg kell találnia a lelőtt vagy sebesült vadat, és el kell azt hoznia.

7. pont                        Az Őszi Nemzetközi Mezei Vizsga, a Angol Vizslák Nemzetközi Mezei Vizsga szabályzatainak az V. fejezete,  a nemzetközi Field Trial hivatalos szabályzat Angol Vizslák részére és a Kontinentális Vizslák Nemzetközi Mezei vizsgájának és Vadászvizsgájának Hivatalos szabályzata által tartalmazottakat teljes mértékben alkalmazza, kivéve ahol a jelen szabályzat speciális feltételeket szab meg.

RENDEZÉS

8. pont                        A szervezőbizottság feladata, hogy felügyelje a bajnokság előkészületeit. A bizottság minden szükséges intézkedést megtesz a bajnokság zökkenőmentes lebonyolításához. Engedélyezett módosításokat lehet (létrehozni) javasolni, ha ezek nem állnak szemben jelen szabályzattal.

9. pont                        A szervezőbizottság a bajnokságon résztvevő országok kinevezett hivatalos képviselőiből áll. A bizottság egy elnököt és egy titkárt választ, és egy évben legalább egyszer összeül az elnöknek a (különböző tagokhoz) intézett meghívására. (Szavazás esetén) minden az országa által kinevezett hivatalos képviselőnek egy szavazat van, a döntéseket egyszerű többséggel hozzák. A bizottsági tagok utazási- és szállásköltségét az általuk képviselendő ország állja.

10. pont          A szervezőbizottság legalább egy évvel előbb kijelöli azt az országot, melyet megbíznak a Vizslák Gyakorlati Vadász-világbajnokságának megszervezésével.

11. pont          A szervezőbizottság a Vizslák Gyakorlati Vadász-világbajnokságának megszervezésére vagy egy FCI tag nemzeti kutyás egyesületet bíz meg, vagy egy az országának a nemzeti kinológiai szervezete (NCO) által elismert fajtatenyésztésre specializálódott szervezetét, vagy a vadászok nemzeti szövetségét.
Minden esetben kérvényezni kell az FCI és a CACIT patronálását a szervező ország nemzeti kinológiai szervezete (NCO) által.

A NEMZETI CSAPATOK ÖSSZETÉTELE

12. pont          Minden ország indíthat angol vizslákból és/vagy kontinentális vizslákból álló csapatot. Minden csapatnak minimum két és maximum négy kutyából kell állnia. Minden csapatnak lehet tartalék kutyája, de ezt előre be kell jelenteni a jelen szabályzat értelme szerint.

(13. pont         Minden kutyának szerepelnie kell a kutyatulajdonos országának a regisztrációjában. Az FCI szabályai szerint a kutyáknak és a tulajdonosoknak nemzeti csapatokban kell indulniuk.)

Csak az FCI szerződéses partner szervezete vagy egy az FCI által hamarosan bejegyzendő nem FCI tag szervezet által törzskönyvezett kutyák (és nem a törzskönyv mellékletében szereplő kutyák) vehetnek részt, melyeknek a törzskönyvét elismerik.

A tulajdonosnak
Olyan nemzetiségűnek kell lennie, amilyen színben a kutyája/kutyái indul/nak a versenyen, vagy 12 hónapja állandó lakcímmel kell rendelkeznie abban az országban, melynek színében a kutyája/kutyái indul/nak a versenyen.
Ha a tulajdonos kettős állampolgársággal rendelkezik, szabadon választhat a két ország között. Problémás esetekben a meghatározó döntést az FCI elnöksége felügyeli.

A kutyának
12 hónapja annak az országnak a regisztrációjában kell szerepelnie, melynek színében indul.

A felvezetőnek
Importálhatja a nemzetiségét, nem versenyezhet több ország színeiben. Maximum 4 kutyát vezethet fel.

14. pont          A verseny nyílt amatőrök és profik számára.

15. pont          Minden csapatot egy csapatkapitány képvisel, melyet a kérdéses ország nemzeti szervezete nevez ki.

NEVEZÉS

16. pont          A szervező egyesületnek el kell küldeni minden csapat pontos összetételét (a tartalék kutyával együtt) legalább három nappal a bajnokság kezdete előtt.

17. pont          A nevezés csak akkor érvényes, ha csatolják hozzá a következő dokumentumokat:

  1. a kutya nevét, fajtáját, ivarát, születési dátumát, törzskönyvi regisztrációs számát, tetoválási számát és a kutya teljesítményfüzetének a számát; mindegyiknek szerepelnie kell a programfüzetben;
  2. a tenyésztő, tulajdonos és a felvezető nevét és címét; mindnek szerepelnie kell a programfüzetben.

 

NEVEZÉSI DÍJ

18. pont          A nevezési díj összege versenyzőnként évenként kerül meghatározásra a szervezőbizottság által, a nevezési díjat a szervező egyesületnek kell fizetni a bajnokság kezdete előtt.

KUTYÁK ELOSZTÁSA

19. pont          A párok (braces) beosztásának tervezete és a futási rendjük minden verseny előestéjén este történik. A tervet a szervezőbizottság titkára készíti.

20. pont          A felvezető bemutathatja a kutyáját a két verseny csak egyik napján is..

ZSŰRI

21. pont          Minden versenynap zsűrije, azaz minden esetleges összevetés (barázs) zsűrije három más nemzetiségű bíróból áll; melyek közül egy elnöki feladatokat lát el.

22. pont          A zsűrit felügyeli a szervezőbizottság, mely biztosítja, hogy a különböző zsűri elnököknek különböző a nemzetiségük.

23. pont          A bírók utazási költségét a saját nemzeti kutyás szervezetük fizeti, miközben a szervező egyesület a szállás és az étkezés költségét állja.

VAD

24. pont          A versenyt olyan vadmadarakra rendezik, melyekre általában vizslákkal vadásznak. Mindenesetre a minősítéshez, a jó pontok szerzéséhez, /de a hibák beszámításához nem, kivéve a keresést,/ bármilyen más vad használatát is fontolóra lehet venni. A kutya nem minősíthető, ha nem szerzett legalább egy érvényes pontot vadmadárral vagy vadmadarakkal, melyekre általában vizslákkal vadásznak. Az érvényes vadak számát korlátozhatja a szervezőbizottság döntése. Ezt a korlátozást a szervezőbizottságnak be kell jelentenie a verseny kezdete előtt.

BÍRÁLÁS/OSZTÁLYOZÁS

25. pont          A bírók minden párt (braces) 15 percig engedhetnek dolgozni, még akkor is, ha a pár egy kutyája kizárással járó hibát követ el. Ebben az esetben a futam maradék részét a kizárt kutya „tiszteletből futja”, de ezt megelőzően a zsűri elnöknek tájékoztatnia kell a felvezetőt. Mindenesetre minden kutyát megállítanak, melynek a futása vagy keresése elégtelen, vagy ha zavarja a párban lévő társát, állandó követéssel vagy hamis vadállással, vagy ha nem szekundál, ha a társa vadat áll.

26. pont          Az a kutya, mely nem állt madarat, /melyekre a 24. cikk vonatkozik/, és nem hoz el vadat, nem kaphat semmilyen díjazást. Ha a kutyának nincs lehetősége vad elhozására a munka alatt, lehetőséget adnak egy hidegvad elhozására, lehetőleg közvetlenül az akció után, vagy legkésőbb a futam végén.

27. pont          Azt a kutyát kizárják, mely egyszer tudatosan felriaszt egy vagy több madarat, /melyeket a 24. pont jelöl meg/, vagy kétszer kihagyja a vadat, vagy belefut a vadba. Az a kutya, mely egyszer nem megokolhatóan kihagyott vagy véletlenül belefutott a madárba, nem kaphat jobb minősítést a „nagyon jó”-nál.

28. pont          A vízi elhozó vizsga kötelező az összes díjazott kutya számára. A vizsga helyszíne mély víz, alanya lőtt kacsa. Ha a kutya megtagadja a feladatot, nem kaphat jobb minősítést a „nagyon jó”-nál.

DÍJAK

29. pont          Az alábbi táblázat alapján állapítják meg a címek és pontok sorrendjét a díjazott kutyák számára a két nap alatt elért eredményeik szerint:

CACIT                                                         12 pont
RACACIT                                                     11 pont
CAC                                                            10 pont
RCAC                                                          09 pont
1. kitűnő                                                     08 pont
Kitűnő (a 2. helytől)                                    07 pont
Nagyon jó                                                   04 pont
Jó                                                                02 pont

A minősítések nem halmozhatók.

30. pont          A csapat minősítése, a verseny két napján megszerzett pontok összege alapján történik, a fent említett pontrendszer alapján. A csapat legalább két kutyájának kell minősítést szereznie ahhoz, hogy a csapatot minősíteni lehessen,

31. pont          Az „első” helyen álló csoport elnyeri a „Gyakorlati Vadászat Világbajnok Csapata” címet a következő évre. A „második” helyen álló csapat megkapja a „Gyakorlati Vadászat Világbajnokságának Második Helyezett Csapata” címet a következő évre.

32. pont          Pontegyenlőség esetén az dönt, hogy a csapatban hány a helyezett kutya van.

33. pont          Az egyéni címeket az egy kutya által a verseny két napján szerzett pontok összege alapján állapítják meg, a fenti táblázat alapján. A kutyának legalább egy „kitűnő” címet kell elérnie, hogy megkaphassa a címet. Ezenkívül a verseny mindkét napján kell indulnia és a vízi elhozást, melyen részt vesz, is sikerrel el kell végeznie.

34. pont          Az „első” helyen álló kutya elnyeri a „Gyakorlati Vadászat Világbajnoka” címet a következő évre. A „második” helyen álló kutya megkapja a „Gyakorlati Vadászat Világbajnokságának Második Helyezettje” címet a következő évre.

35. pont          Pontegyenlőség esetén összevetésre kerül sor a cím megszerzéséért.

VITÁS ESETEK

36. pont          A bírók és a zsűri döntése döntő és végleges.

37. pont          Esetleges vitás esetekben azonnal döntenek a szervezőbizottság tagjai, melyek jelen vannak a bajnokságon.

 

    vissza