Alapvizsga (AV) szabályzat magyar vizslák részére
(A tenyészszemle munkateljesítmény vizsgálati része)

Ezen szabályzat alapján elbírálhatóak az egyéb kontinentális vizslafajták is.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

1. Az alapvizsga a magyar vizsla tenyészszemle részét képezi, azonban megszervezheto külön is, de a két minosítés térbeli és idobeli eltérése ellenére egy egységet képvisel, és bármelyik hiánya eleve kizárja a kutyát a tenyésztésbol. Az alapvizsga eredménye felvezetendo a törzskönyvre, mint: Alapvizsgán .pontszámmal megfelelt / kiválóan megfelelt.
A tenyészszemle küllemi bírálata után a tkv-re felvezetendo: "Tenyészszemle küllemi bírálaton megfelelt / kiválóan megfelelt / nem felelt meg."
Amikor mind a küllemi, mind a munka bírálat megtörtént, kerülhet a tkv-re: "Tenyésztheto" minösítés. Ennek hitelesítése a klub részérol a rendezvény irodán történik, és csak a klub pecsétjével és megbízottjának aláírásával hiteles.
Sikertelen AV-t nem kell felvezetni a törzskönyvre.
2. A vizsgára nevezheto minden rövid és drótszoru magyar vizsla amelyik az 1 éves kort betöltötte és küllembírálaton megfelelt. Felso korhatár nincs, azonban szorgalmazni kell, hogy a vizslák minél fiatalabb korban vizsgázzanak, amikor a kiképzettség még nem fedi el a veleszületett adottságokat(12-18 hónapos korban).
Valamint nevezheto minden VII fcs.-ba tartozó kutya, amelynél a fajta tenyésztéséért felelos szervezet ezt a vizsgát elismeri.
3. Alapvizsga rendezéséhez olyan, vadászatra alkalmas területet kell biztosítani, ahol a vad rejtozködéséhez kello takarás van, de a kutyának megfelelo szabad mozgást tesz lehetové.
Az élo vad lehet fogoly, fácán vagy fürj. Ezt ki lehet helyezni ketrecben is, de gallyakkal, növényekkel úgy kell letakarni, hogy a ketrec ne legyen látható, de azért a szél jól átjárhassa. A vadat a kutya indulása elott legalább 15 perccel ki kell tenni. Minden kutyának több vad találására kell lehetoséget biztosítani. Amenynyiben a területen természetes vad nincs, vagy csak kevés található, több madarat kell kihelyezni, hogy a kutya adottságai kelloképpen értékelhetoek legyenek. Az elso vad megtalálása után a kutyát pórázra lehet venni és elvezetni kello távolságra, ahonnan már nem fut vissza az elobbi madárhoz.
Mezei keresés közben legalább 2 lövést kell leadni, egymástól 10-20 mp-re, amikor a kutya a vezetotol legalább 10-20 m távolságra van.
4. Lott vad szükséglet:
használható tollas vad: fácán, kacsa (esetleg házigalamb) 10 kutyánként minimum 2,
bármilyen nyúl (üregi vagy házinyúl)
5. Vízi munkához: olyan nyílt vízfelület, ahol a kutyának legalább 5-6 métert mélyvízben úszva kell megtenni és van megfelelo szabad, enyhén lejtos partszakasz, hogy a kutya jól láthassa az aport bedobását, és ahol minden nehézség nélkül be tud menni, és ki tud jönni.
6. Értékelés:
A feladatoknál a kutya a feladatok leírásánál szereplo szorzóval kialakított pontszámot kaphatja. Minden feladat 0 - 4 között osztályozható. Maximum elérheto 116 pont, 71 ponttól megfelelt, 91 ponttól kiválóan megfelelt minosítéssel.
Az a kutya, akinek bármilyen feladatnál 0 osztályzatot kapott, nem felelt meg, függetlenül az összes pontszámtól.


FELADATOK:

1. Mezei keresés:

1.1. Orrjóság: (4)
Az egész mezei keresés során kell értékelni. Figyelembe kell venni, hogyan és milyen távolságról reagál a vad jelenlétére, vadhelyekre, csapákra, inkább a talajt szaglássza vagy kihasználja a légszimatot.
1.2. Keresés stílusa: (3)
Nem követelmény a kiforrott keresési stílus, inkább az érdeklodés, a találni akarás (foleg az elso vad vagy vadhely utáni munkát kell figyelembe venni), a fejtartás, az önállóság (vagyis az, hogy ne csak a gazdája parancsára, figyelmetlenül szaladgáljon, hanem vezetojétol bátran távolodjon el.). Mutassa a törekvést a kígyóvonalban való keresésre. Pozitívan értékelendo, ha megpróbál "utánajárni" az érzett szagoknak, még ha ezáltal a keresési séma megtörik, lekeresetlen területek maradnak is ki. Figyelembe veendo a fajtára jellemzö, könnyed, kiegyensúlyozott, harmonikus mozgás is.
1.3. A vad jelzése, vadmegállás: (4)
Nem követelmény a szilárd és kitartó állás, nem hiba, ha a madár megmozdulására a kutya beugrik. Maximális pont csak akkor adható, ha a kutya a vad észlelését jól jelzi és legalább néhány másodpercig kifejezetten áll, legalább egy vadat szagra áll be, nem csak közvetlen közelrol, a vad megpillantásakor.
1.4. Gyorsaság, kitartás: (1)
A vizsla a munka nagyobb részében vágtában de legalább lendületes ügetésben dolgozzon. Nem hiba, ha vadhelyeknél, csapáknál leáll szimatolni, esetleg csak a vezeto buzdítására megy tovább. Érdeklodése, munkakedve a munka vége felé se csökkenjen. Nem tekintheto hibának, ha csak az elso vad megtalálása után kezd intenzíven dolgozni, ha a munka elso részében is mutatott érdeklodést és kezdeményezokészséget.

2. Elhozás-teszt:
Szintido: 3 perc / vad

Feladat: a kutyának meg kell fogni és önállóan hozni kell a szőrmés és tollas vadat, nem elegendo, ha a szájába tett apportot hozza. Legmagasabbra értékelendo, ha a vezeto által eldobott vadat a kutya önállóan felveszi és hozza.
Apport: friss tollas és szormés vad (A teszt kezdete elott minden kutyának néhány perc lehetoséget kell biztosítani a próbálkozásra).
A vezeto bármilyen segítséget adhat a kutyának, játszhat vele, ingerelheti a vaddal, de az értékelésnél ezt számításba kell venni. Joga van szintidon belül többször próbálkozni.
Amennyiben csak az egyik vadat hajlandó a szájába venni, csak minimális pontszámot kaphat.
2.1. Érdeklödés a vad iránt: (3)
Követelmény, hogy a kutya folyamatos és nagyfokú érdeklodést mutasson. Ha rövid szaglászás után elfordul, és csak a vezeto fokozott és többszöri buzdítására hajlandó felvenni és hozni minimum 3 métert, nem kaphat 1 pontnál többet. Maximális pontszámot kaphat az a kutya, amelyik kifejezett érdeklodést mutat a vad megpillantásakor és rövid bevezetés, próbálgatás után az eldobott vadhoz odavágtázik és rövid fogáskeresés után megfogja a vadat.
2.2. Fogás, elhozás módja: (2)
Maximális pontot kap, ha a vadat vonakodás nélkül, határozottan, "tele szájjal", de nem durván megfogja és legalább öt métert viszi. Fogásigazítás nem hiba.
Hibák: a vad többszöri megrázása, "gyömöszölése", rágása, olyan kemény fogás, hogy sérül a vad, vagy ha csak undorral, "foghegyrol" hozza. Törekvés a kikezdésre súlyos hiba. Minimum-követelmény, hogy a vadat a földrol önállóan fölvegye, és pár métert vigye.

2.3. Csapakövetési hajlam (1):
Az elhozás teszt teljesítése után a vezeto az egyik - választása szerinti - vadat (szormés vagy tollas) kb. 30 méter távolságra egyenes vonalban elhúzza oly módon, hogy a csapa kezdeténél a vadat alaposan a talajhoz dörzsöli és tollat vagy szort is hagy boségesen az elején. Ezt a kutya nem láthatja. Nagyon gondosan kell kiválasztani a területet, hogy a leheto legjobb szagvételi lehetoséget biztosítsunk a fiatal kutyának (talaj, növényzet, szélirány: hátszél) Ezután odavezeti kutyáját a nyom elejéhez, ott megmutatja neki a csapa indulási helyét. Innen a kutyának kell kidolgoznia a nyomot. A vezeto kísérheti kutyáját, szabadon megválaszthatja, hogy vezetéken vagy szabadon dolgozzon a kutyája. Nem követelmény a csapa precíz kidolgozása, bírálandó a csapakövetési hajlam, az érdeklodés, az akarat.

3. Vízi teszt:
Szintido: 5 perc

Feladat: a vad kihozása a vízbol. A vezeto akár egy perces parti gyakorlás után - bedobja a vadat úgy, hogy legalább néhány métert kelljen úszni érte. A kutya azonnal indulhat az apportért.
Sikeres kihozás után - átadást nem követelünk, elég, ha a partra hozza - azonnal vissza kell dobni az apportot. Amikor a kutya másodszor is a vízben van, a levegobe kell loni (de a puska legalább 15 méterre legyen a kutyától). A kutyának folytatni kell a munkát. A vezeto bíztathatja, parancsot adhat, dobálhat.
Ha a kutya a lövés után elhozás nélkül kijön a vízbol, újra beküldheto. Fontos, hogy újra bemenjen a vízbe.
Ha a kutya lövés után semmiképpen sem küldheto be újra a vízbe, a "Viselkedés lövésre" osztályzata 0.
3.1. Vízkedvelés: (3)
A feladat értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a kutya hogyan megy be a vízbe (nem elony, ha beugrik), szívesen tartózkodik-e a vízben. Szép stílusú úszás itt még nem követelmény.
Maximális pontszámot az a kutya kap, amelyik a terep rövid felmérése után bátran bemegy és úszik az apportért.

4. Idegrendszer
4.1. Viselkedés lövésre: (1)
Mind a mezei, mind a vízi teszt közben értékeljük. Maximális pontszámot az a kutya kaphat, amelyik a mezei keresés feladatnál a lövések után - néhány másodperc tájékozódás után - változatlan tempóban és kedvvel dolgozik, és a vízi tesztnél a lövés után folytatja a munkát (ismételt parancsadás - irányító dobás nem hiba).
Ha a mezei keresésnél a lövések után visszamegy a vezetohöz és csak annak biztatása után, vonakodva folytatja a munkát, 1 pontot kaphat. Ha elszalad, vagy nem folytatja a munkát, vagy a vízi tesztnél a lövés után kijön a vízbol és nem úszik be újra, 0 pontot kap.
4.2. Temperamentum, munkakedv: (3)
Az egész vizsga alatt értékelendo. Figyelembe kell venni, hogy kello barátságossággal viszonyul-e a bírókhoz (idegen emberekhez), hogyan reagál idegen kutyák jelenlétére (oktalan agresszivitás komoly hiba), milyen a kapcsolata vezetojével, törekszik-e a kapcsolattartásra.
Mutasson kifejezett érdeklodést a feladatok iránt, legyen benne vadászszenvedély. Fiatal korban kisebb hiba a túl élénk, nehezebben kézben tartható viselkedés, mint az érdeklodés nélküli, "langyos" vagy félénk, bizalmatlan, vagy túl agresszív, verekedésre hajlamos attitud.


ÉRTÉKELÉS:

A vizsgán megfelelt az a kutya, akinek nincs 0 osztályzata és legalább 71 pontot elért.
Kiválóan megfelelt, aki minimum 91 pontot elért.

    vissza